Kaymakcan, R. “Türk Gençlerinin Din Eğitimi Algılaması”. Marife, C. 6, sy 2, Eylül 2006, ss. 117-31, doi:10.5281/zenodo.3343725.