Cündioğlu, D. “Sahtekârlığın Tarihi Bilim+Siyaset=Oryantalizm -Musul Kadısı İmam Alizâde’nin Mektubu-”. Marife, C. 6, sy 3, Aralık 2006, ss. 7-41, doi:10.5281/zenodo.3343755.