Kılıç, M. “Zihinsel Bir Patoloji: Medeniyet Algımız Açısından Oksidentalist Söylemin İmkânsızlığı/Köksüzlüğü”. Marife, C. 6, sy 3, Aralık 2006, ss. 123-34, doi:10.5281/zenodo.3343775.