Yavuz, Şevket. “İslâm’ın Ötekileştirmeye Meydan Okuması Veya "Ontolojik Öteki"den "Vasıfsal Öteki"Ne İntikalin Macerası”. Marife, C. 6, sy 3, Aralık 2006, ss. 135-56, doi:10.5281/zenodo.3343803.