Dadan, A. “XVIII. Yüzyılda Osmanlı Sefirlerinin Avrupa Algısı (Kâfirlerin Cenneti)”. Marife, C. 6, sy 3, Aralık 2006, ss. 269-81, doi:10.5281/zenodo.3343757.