Halil, İmadüddin, ve K. Güneş. “Müslüman Ve Öteki -Tarihsel Perspektiften Bakış-”. Marife, C. 6, sy 3, Aralık 2006, ss. 283-12, doi:10.5281/zenodo.3343759.