Kılıç, S. “Roger Garaudy: Batı Entegrizmine Derin Eleştiri”. Marife, C. 6, sy 3, Aralık 2006, ss. 377-96, doi:10.5281/zenodo.3343777.