Koç, M. “Din Psikolojisi Açısından Psikanaliz Ve Din Bağlamında S. Freud’un "Totem Ve Tabu" Adlı Eseri Üzerine Bazı Tespitler”. Marife, C. 1, sy 3, Aralık 2001, ss. 67-83, doi:10.5281/zenodo.3343172.