Kaplan, D. “Arapların Gözünde Haçlı Seferleri, Amin Maalouf (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay)”. Marife, C. 6, sy 3, Aralık 2006, ss. 459-60, doi:10.5281/zenodo.3343767.