Erginli, Z. “Mevlânâ İrfânında İnsan Prototipi Olarak Hz. Âdem”. Marife, C. 7, sy 3, Aralık 2007, ss. 67-90, doi:10.5281/zenodo.3343885.