Işık, H. “Mevlânâ’nın Mesnevî’de Hıristiyanlığın Tahrifi Ile İlgili Anlattığı Hikâyenin Sembolik Değeri”. Marife, C. 7, sy 3, Aralık 2007, ss. 245-60, doi:10.5281/zenodo.3343903.