Güllüce, H. “Mesnevî, Mesnevîhanlık Ve Dârülmesnevîler”. Marife, C. 7, sy 3, Aralık 2007, ss. 287-04, doi:10.5281/zenodo.3343901.