Bürgel, J. C., ve T. Uluç. “Mevlânâ Celâleddîn-I Rûmî’nin Gazellerinde İki Yapısal İlke: Vecd Ve Kontrol”. Marife, C. 7, sy 3, Aralık 2007, ss. 323-36, doi:10.5281/zenodo.3343873.