Göztepe, Y. “Mevlânâ’da Benliğin Dönüşümü: Sülûk, Nuri Küçük”. Marife, C. 7, sy 3, Aralık 2007, ss. 352-7, doi:10.5281/zenodo.3343895.