Kahraman, A. “Klasik Fıkıh Doktrininde Kadının Namazda İmamlık Yapma Hakkı”. Marife, C. 8, sy 1, Mayıs 2008, ss. 167-88, doi:10.5281/zenodo.3343942.