Bekiryazıcı, E. “Bazı İslam Filozoflarının Tenasüh Nazariyesine Yaklaşımları”. Marife, C. 8, sy 1, Mayıs 2008, ss. 203-19, doi:10.5281/zenodo.3343925.