et-Tahâvî, E. C., ve F. Karapınar. “"Kur’ân’dan Başka Hiçbir Vahyin Bulunmadığı" Rivâyeti Üzerine”. Marife, C. 8, sy 1, Mayıs 2008, ss. 221-4, doi:10.5281/zenodo.3343940.