Denizer, N. “Çağdaş İslam Düşüncesinde Kur’an’a Yaklaşımlar -Hasan Hanefi Hasaneyn, Nasr Hamid Ebû Zeyd Ve Muhammed Arkoun Örneği-, Fethi Ahmet Polat”. Marife, C. 8, sy 1, Mayıs 2008, ss. 230-7, doi:10.5281/zenodo.3343934.