Macit, Y. “Dini İletişimi Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler”. Marife, C. 8, sy 2, Eylül 2008, ss. 85-98, doi:10.5281/zenodo.3343970.