Çalış, H. “Çağdaş İslam Hukuku Literatürüne Özgün Bir Katkı: İslâm Hukukunda Ve Osmanlı Uygulamasında Kamu Malları, H. Mehmet Günay”. Marife, C. 1, sy 3, Aralık 2001, ss. 174-8, doi:10.5281/zenodo.3343154.