Yıldırım, K. “Eyyâmu’l- Arab (Arap Savaşları) Bağlamında Zûkâr Savaşı Ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme”. Marife, C. 8, sy 2, Eylül 2008, ss. 125-54, doi:10.5281/zenodo.3343976.