Bozan, M. “İmamet Nazariyesinin Ca’ferî Fıkhı Üzerindeki Tesirleri”. Marife, C. 8, sy 3, Aralık 2008, ss. 49-74, doi:10.5281/zenodo.3343982.