Furat, A. H. “Hicri Dördüncü/Beşinci Asırda İmâmiyye-Hanefî Polemiğine Bir Örnek "Şeyh El-Müfîd’e Ait El-Mesâ’ilu’s-Sâğâniyye İsimli Risâle"”. Marife, C. 8, sy 3, Aralık 2008, ss. 349-65, doi:10.5281/zenodo.3343986.