Özpınar, Ömer. “Haydar Hubbullâh, Nazariyyetu’s-Sünne Fi’l- Fikri’l-İmâmiyyi’ş-Şî’î (Et-Tekevvun Ve’s-Sayrûra)”. Marife, C. 8, sy 3, Aralık 2008, ss. 442-9, doi:10.5281/zenodo.3344006.