Ergin, M. C. “Arap Dilinde Nahiv İlletleri Üzerine”. Marife, C. 9, sy 1, Mayıs 2009, ss. 159-83, doi:10.5281/zenodo.3344027.