Apaydın, H. Y. “Nasları Anlamada Yetki Ve Yöntem Sorunu (Genel Bir Tasvir)”. Marife, C. 2, sy 1, Mayıs 2002, ss. 7-24, doi:10.5281/zenodo.3343184.