Arslan, F. “Kuram Ve Eylem Yönüyle Din Eğitiminin Teolojik Ve Felsefî Temelleri Sempozyumu”. Marife, C. 9, sy 1, Mayıs 2009, ss. 285-9, doi:10.5281/zenodo.3344023.