Yaman, A. “İslam Hukuk İlmi Açısından Makâsıd İctihadının Ya Da Teleolojik Yorum Yönteminin İlkeleri Üzerine”. Marife, C. 2, sy 1, Mayıs 2002, ss. 25-51, doi:10.5281/zenodo.3344691.