Et-Tayyâr, M. b. S. b. N., ve A. Küçük. “Et-Tefsîr Bi’l-Me’sûr Ve Et-Tefsîr Bi’r-Re’y Kavramları Üzerine Uygulamalı Bir Yaklaşım”. Marife, C. 9, sy 2, Eylül 2009, ss. 227-41, doi:10.5281/zenodo.3344064.