Baltacı, B. “Haberî Sıfatlar Bağlamında Gazzâlî’nin (505/1111) "Selef" Tanımının Değerlendirilmesi”. Marife, C. 9, sy 3, Aralık 2009, ss. 111-23, doi:10.5281/zenodo.3344082.