Kavak, Özgür. “Modernleşme Öncesi Dönemde Tecdîd Meseleleri:Suyûtî’nin Et-Tenbie’si Çerçevesinde Bir İnceleme”. Marife, C. 9, sy 3, Aralık 2009, ss. 157-72, doi:10.5281/zenodo.3344102.