İğde, M. “Selefîlik İslam Köktenciliğin Tarihi Temeller, Mehmet Zeki İşcan”. Marife, C. 9, sy 3, Aralık 2009, ss. 347-53, doi:10.5281/zenodo.3344096.