Akdağ, S. “Kur’ân Fonetiğinde "Sâkin Mîm" Foneminin Seslendirilişi Üzerine Yeni Bir İnceleme”. Marife, C. 10, sy 1, Mayıs 2010, ss. 129-41, doi:10.5281/zenodo.3344120.