Köktaş, Y. “Hadîs Tariklerini Bir Arada Değerlendirmenin Faydaları Üzerine”. Marife, C. 2, sy 1, Mayıs 2002, ss. 149-70, doi:10.5281/zenodo.3344679.