Gürkan, N. “Kur’ân’ın Anlaşılırlığı Bağlamında İslâm Geleneğinde Dil Olgusu Ve "Beyân" Kavramı”. Marife, C. 10, sy 2, Eylül 2010, ss. 67-96, doi:10.5281/zenodo.3344168.