Batar, Y. “Öğrencilerin Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Görüşleri (Konya Örneğinde Bir Alan Araştırması)”. Marife, C. 10, sy 2, Eylül 2010, ss. 109-28, doi:10.5281/zenodo.3344160.