Çalışkan, İsmail. “Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü Ve Tefsir Çalışmaları (13-18. Yüzyıllar) Sempozyumu (İstanbul, 02-06 Ağustos 2010)”. Marife, C. 10, sy 2, Eylül 2010, ss. 241-6, doi:10.5281/zenodo.3344162.