Yaltkaya, M. Şerafeddin, ve N. Şahin. “Kelam: İctimâî İlm-I Kelam”. Marife, C. 10, sy 2, Eylül 2010, ss. 247-53, doi:10.5281/zenodo.3344186.