Gündoğar, H. “Kur’an’da Allah’ın Mutlak İradesi Ve İlmi Karşısında İnsanın İrade Özgürlüğü”. Marife, C. 10, sy 3, Aralık 2010, ss. 115-33, doi:10.5281/zenodo.3344200.