Yıldırım, T. “İlahi Naslar Bağlamında Özgürlük Ve Adalet Anlayışının Yeniden Tesisi: Mahmud Muhammed Taha Örneği”. Marife, C. 10, sy 3, Aralık 2010, ss. 221-43, doi:10.5281/zenodo.3344236.