Kayacan, M. “Sağ(cılık) Ve Sol(culuk) Kavramları Ile Bu Kavramların Kur’an Meallerindeki Kullanımları”. Marife, C. 10, sy 3, Aralık 2010, ss. 291-06, doi:10.5281/zenodo.3344208.