Kaya, M. “Yirmibirinci Yüzyılda Kur’an Çalışmalarına Eklenen Yeni Halka: Kur’an Ansiklopedileri”. Marife, C. 10, sy 3, Aralık 2010, ss. 407-25, doi:10.5281/zenodo.3344206.