Marangozoğlu, İzzet. “Mahmut Kısa’nın"Kısa Açıklamalı Kur’an-ı Kerim Meâli" İsimli Eserinin Analizi”. Marife, C. 10, sy 3, Aralık 2010, ss. 427-3, doi:10.5281/zenodo.3344212.