Gündüzöz, S. “Modern Bir Retorik Okuması Olarak Hadis Rivayetlerinde Anlatım Tekniklerinin Varlığı Sorunu -Hudeybiye Antlaşması Örneği-”. Marife, C. 11, sy 1, Mayıs 2011, ss. 9-30, doi:10.5281/zenodo.3344246.