Karimov, E., ve N. Güney. “Sovyet Yönetiminin Sekülerleştirme Politikası Ve Günümüz Orta Asyasına Etkileri”. Marife, C. 11, sy 1, Mayıs 2011, ss. 183-7, doi:10.5281/zenodo.3344250.