Altaş, N. “Türkiye’de Örgün Öğretimde Dinin Yeri (1924-1980 Arası Din Öğretimi Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme)”. Marife, C. 2, sy 1, Mayıs 2002, ss. 219-2, doi:10.5281/zenodo.3343178.