Parıldı, M. “Cemheratu Eş‛âri’l-‛Arab"ın İlk Dönem Şiir Antolojileri Arasındaki Yeri Ve Önemi”. Marife, C. 11, sy 2, Haziran 2011, ss. 129-40, doi:10.5281/zenodo.3344278.