Acar, Y. “İnanç Ve Düşünce Ayrılığına Yol Açan Sebepler Üzerine Anlamacı Ve Bütüncü Bir Yaklaşım: Batalyevsî Ve Et-Tenbîh Adlı Risalesi”. Marife, C. 11, sy 3, Aralık 2011, ss. 77-106, doi:10.5281/zenodo.3344284.