Topuz, İlhan. “Dindarlık Tipolojilerini Belirleme Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlilik Ve Güvenirlilik Çalışması -Gazali’nin Anlayışına Göre-”. Marife, C. 11, sy 3, Aralık 2011, ss. 175-89, doi:10.5281/zenodo.3344306.