Demirer, M. “Râmûzü’l-Ehâdîs’in Türkçe Tercümeleri Üzerine Bir Değerlendirme”. Marife, C. 12, sy 1, Mayıs 2012, ss. 67-82, doi:10.5281/zenodo.3344314.